• Home
 • O firmě
 • Jak nakupovat
 • Objednat
 • Kontakt
 • Poptávka
 • Košík

 • Vítejte v e-shopu - sortiment SIKA cz ...

  Obchodní podmínky

   

  Obecná ustanovení

  • Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodníkem (také "dodavatelem") a zákazníkem.
  • Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  • Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
  • Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.
  • Není-li uvedeno jinak ,vše se řídí obchodním zákoníkem ČR.

  Objednávání zboží

  • Zboží lze objednávat prioritně pomocí internetových stránek - nákupního košíku, dále popř. emailem nebo telefonicky.
  • Každá taková objednávka musí obsahovat
   • kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt),
   • způsob platby,
   • objednávané zboží určené názvem, druhem balení, případně upřesněním barevnosti.
  • Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží
  • Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.

  Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

  Zákazník

  • Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky systémem.
  • Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky  telefonicky nebo emailem a uvést číslo objednávky.
  • Číslo objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.
  • Zákazník má právo objednávku upravovat, a to do data jejího odeslání obchodníkem, stejným způsobem, jakým se provádí storno objednávky.

   

  Obchodník

  • Obchodník si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:
   • se podstatně změnila cena výrobku, popř. objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný,
   • zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhasil nebo
   • v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.
  • O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinnen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.

  Platba za objednané zboží

  • Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží, poštovné a balné způsobem zvoleným v objednávce zboží, nejpozději do data splatnosti uvedeného v objednávce a potvrzovacím emailu.

  Doručení výrobků

  • Zboží je doručováno prostřednictvím služeb Top Trans, České pošty s.p. atd. (dále jen doručovatel) nebo naší dopravou, přičemž před odesláním zboží vždy zákazníka předem informujeme o způsobu, termínu a ceně dopravy.
  • Za doručení zboží prostřednictvím doručovatele je účtována částka za poštovné a balné dle platného ceníku.
  • Dodací lhůta je u zboží skladem je 1-2 dny. U zboží, které skladem není je to 3-5 dní. Distributor nezodpovídá za dodací lhůty doručovatele.
  • V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat.
  • O předání zásilky doručovateli je zákazník informován obchodníkem prostřednictvím informačního emailu na kontakt uvedený v objednávce.


  Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy ke spokojenosti zákazníka.

  Reklamační řád www.stavchemshop.cz vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

  Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

  • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
  • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

  Povinost překontrolování zboží

  • Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.
  • Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
  • Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

  Uplatnění reklamace

  • K reklamačnímu řízení budou přijato zboží pouze kompletní, v neporušeném obalu a s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u obchodníka. Reklamaci je možné uplatnit elekronicky nebo písemně.

  Zboží lze reklamovat, jestliže:

  • bylo dodáno zboží s vadou
  • bylo dodáno jiné než objednané zboží.

  Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben:

  • použitím zboží pro jiné účely než ke kterým je určen
  • nesprávným skladováním
  • živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
  • doručovatelem (reklamovat u doručovatele)

  Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz.

  Postup reklamace

  • Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu zboží.
  • Zákazík zašle vadné zboží, doručený doklad a popis vady na adresu obchodníka.
  • Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
  • Obchodník je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět.
  • V případě potřeby je možná požádat zákazníka o souhlas s prodloužením 30denní lhůty o dalších 30 dnů.
  • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
  • Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v těchto obchodních podmínkách.

  Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu

  • Zákazník má možnost v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu.
  • Aby bylo možno tomuto vyhovět, je nutné:
   • Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na adresu obchodníka, musí být v původním obalu , nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní  a s originálním dokladem o koupi.
   • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
   • Doporučujeme zboží pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
   • Částka za poštovné a balné a další doplňkové služby se nevrací.
   • Částka za zboží bude prioritně vrácena bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem. V případě vrácení jiným způsobem bude vrácená částka snížena o náklady spojené se zasíláním peněz prostřednictvím doručovatele.  Produkty

  Hledání


  od Kč 
  do Kč 

  Partneři

  průmyslové podlahy